Niemann-Picks sjukdom

Kopiera term
ämnesomsättningssjukdom med enzymdefekt i lysosomer som ger upphov till organförstoring och ofta neurologiska symtom.
Niemann-Pick disease
Kopiera term
metabolic disorder caused by enzyme defect in lysosomes resulting in organomegaly and often in neurologic symptoms.