Osgood-Schlatter

Kopiera term
smärta och svullnad nedanför knäskålen på grund av uppluckring av lårmuskelns infästning på skenbenet, sannolikt orsakad av överbelastning (drabbar främst pojkar).
Osgood-Schlatter disease
Kopiera term
pain and swelling below the kneecap due to traumatic changes at the insertion site of the quadriceps tendon on the tibial tuborosity, probably caused by mechanical stress (mostly afflicting males).