P-vågen

Kopiera term
del i EKG som motsvarar tiden från sinusknutans elektriska impuls till förmakens kontraktion; patologiskt utseende vid förändringar inom förmaken.
P wave
Kopiera term
in ECG, the wave that precedes the QRS complex and represents atrial depolarization. Altered appearance may reflect pathological changes in the atria.