PAD

Kopiera term
patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter obduktion eller mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.
pathology report
Kopiera term
pathological-anatomical diagnosis, the diagnosis that the pathologist provides following autopsy or microscopic examination of tissue specimens.