PCR

Kopiera term
polymerase chain reaction (eng.), genteknik som gör det möjligt att kopiera och analysera ett mycket litet antal DNA-segment.
PCR
Kopiera term
polymerase chain reaction, genetic technique that makes it possible to copy and analyze an extremely small number of DNA segments.