PCR

Kopiera term
polymerase chain reaction (eng.), genteknik som gör det möjligt att kopiera och analysera ett mycket litet antal DNA-segment – en vanlig och viktig teknik som används i medicinska och biologiska forskningslaboratorier för en mängd olika tillämpningar. Exempelvis används PCR-test för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset.
PCR
Kopiera term
polymerase chain reaction, genetic technique that makes it possible to copy and analyze an extremely small number of DNA segments. PCR is a common and important technique used in medical laboratory and clinical laboratory research for a broad variety of applications.