PEG

Kopiera term
percutan endoskopisk gastrostomi, för näringstillförsel kirurgisk anlagd förbindelse mellan magsäck och bukvägg med hjälp av gastroskop.
PEG
Kopiera term
percutaneous endoscopic gastrostomy surgical connection between stomach and abdominal wall to supply nutrition through a tube (PEG tube).