PET

Kopiera term
positronemissionstomografi, metod att undersöka metaboliska och fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt märkta biokemiska substanser vars omsättning registreras och omvandlas till en skiktröntgenbild.
PET
Kopiera term
see positron emission tomography.