PHTLS

Kopiera term
prehospital trauma life support (eng), systematiserat omhändertagande av traumapatienter från skadeplats, under transport till sjukhus.
PHTLS
Kopiera term
prehospital trauma life support, systematized management of trauma patients from the injury site, during transport to hospital.