PICA-syndrom

Kopiera term
Wallenbergs syndrom, cirkulationsstörning på grund av tilltäppning av posteriora inferiora cerebellära artären med symtom som yrsel, nystagmus, ataxi och känselnedsättning.
Lateral medullary syndrome
Kopiera term
Wallenberg’s syndrome, circulatory disturbance due to stenosis of posterior inferior cerebellar artery (PICA) causing symptoms such as dizziness, nystagmus, ataxia and sensory deficit.