PMDS

Kopiera term
premenstruellt dysforiskt syndrom, form av svårare premenstruellt syndrom med främst psykiska symtom, bl.a nedstämdhet, ångest och uttalade humörsvängningar.
PMDS
Kopiera term
premenstrual dysphoric syndrome, severe form of premenstrual syndrome characterized by mainly psychological symptoms: e.g., depression, anxiety and pronounced mood swings.