PTC

Kopiera term
perkutan transhepatisk kolangiografi, metod att med kontraströntgen undersöka eller avlasta gallvägarna genom instick via hud genom levern.
PTC
Kopiera term
percutaneous transhepatic cholangiography, radiographic technique using contrast injected through the skin and into the biliary tree to examine or decompress the bile ducts.