PTCA

Kopiera term
PCI, perkutan transluminal koronar angioplastik, ballongdilatation, vidgning av förträngningar i blodkärl och andra rörformiga organ med ballongförsedd kateter.
PTCA
Kopiera term
percutaneous transluminal coronary angioplasty, balloon dilation; vascular surgical method by which coronary stenoses are dilated using a balloon catheter: