Pancoast syndrom

Kopiera term
tumör i toraxaperturen som ger smärta i skuldran, utstrålande smärta i ulnarnervens utbredningsområde, Horners syndrom och röntgenologisk förtätning av lungsäcken i lungspetsen.
Pancoast syndrome
Kopiera term
tumor in apex of lung resulting in shoulder pain, with pain radiating to the areas supplied by the ulnar nerve, Horner's syndrome and radiographic densification of the pleura adjacent the pulmonary apex.