Parkinsons sjukdom

Kopiera term
paralysis agitans, sjukdom där nervceller innehållande dopamin går under och ger symtom som t.ex. darrningar, muskelstelhet och förlångsammade rörelser.
Parkinson's disease.
Kopiera term
paralysis agitans, disease in which nerve cells containing dopamine degenerate and cause symptoms such as tremors, muscle rigidity and slowed movements.