Perman-Rovsings tecken

Kopiera term
indirekt släppömhet, högersidig buksmärta då tryck på vänster sida hastigt avlägsnas.
Perman-Rovsing’s signs
Kopiera term
indirect right-sided abdominal pain on rapid release of indenting pressure on the left abdomen, seen with appendicitis.