Plummer-Vinsons syndrom

Kopiera term
syndrom med järnbrist, glossit och sväljningssvårigheter på grund av förträngning i övergången mellan svalg och matstrupe.
Plummer-Vinson syndrome
Kopiera term
syndrome characterized by iron deficiency, glossitis and dysphagia due to stenotic lesion in the transitional area between the hypopharynx and esophagus.