Prader-Willis-syndrom

Kopiera term
ärftligt tillstånd som debuterar i spädbarnsåldern med bl.a. muskelslapphet, fetma och utvecklingsstörning.
Prader-Willi syndrome
Kopiera term
inherited condition with onset during infancy characterized by poor muscle tone, obesity and developmental disability.