Pringle manöver

Kopiera term
handgrepp att strypa blodflödet till levern genom att klämma åt kring ligamentum hepatoduodenale där både leverartär och portaven går.
Pringle maneuver
Kopiera term
maneuver to stop the blood flow to the liver by clamping off the ligamentum hepatoduodenale (hepatoduodenal ligament) which contains the hepatic artery and portal vein.