Proteus

Kopiera term
gramnegativa bakterier i släktet Enterobacteriaceae som normalt förekommer i tarmen och bl.a. kan orsaka urinvägsinfektion, t.ex. Proteus mirabilis.
Proteus
Kopiera term
genus of Gram-negative bacteria in the family Enterobacteriaceaethat normally occurs in the intestinal flora, which may cause urinary tract infection.