RAPS

Kopiera term
rapid acute physiology score (eng.), objektiv fysiologisk skattningsskala som används för prioritering av svårt sjuka patienter.
RAPS
Kopiera term
Rapid Acute Physiology Score, objective physiologic assessment scale used to rank severely ill patients.