Retts syndrom

Kopiera term
tillstånd hos flickor där man efter en normal utveckling under de första 5-30 levnadsmånaderna ser en tillbakagång av motoriska, språkliga och sociala färdigheter.
Rett syndrome
Kopiera term
nervous system disorder characterized by reversed development, usually in girls who have developed normally for the first 5-30 months of life, after which motor, speech and social function declines.