Rh-immunisering

Kopiera term
immunologisk reaktion hos Rh-negativ moder med Rh-positivt barn; fostrets blod kan under graviditet eller förlossning föras över till modern varvid en antikropps bildning sker mot Rh-antigen C, D eller E.
Rh immunization
Kopiera term
immunological response in Rh negative mother to an Rh positive child when fetal blood enters the maternal circulation during pregnancy or delivery, causing formation of antibodies to Rh antigen C, D or E.