Rinnes prov

Kopiera term
metod att med stämgaffel avgöra om hörselnedsättning orsakas av ett ledningshinder.
Rinne test
Kopiera term
test using tuning fork applied to midline of scalp to distinguish hearing loss caused by conductive loss (sound transmission lateralizes to blocked side) from neurosensory loss (no lateralization).