Rovsings tecken

Kopiera term
indirekt tryckömhet, innebär ömhet i höger nedre kvadranten vid tryck till vänster.
Rovsing’s sign
Kopiera term
indirect tenderness on abdominal palpation, which in appendicitis produces lower right quadrant pain with pressure on left abdomen.