S1-syndrom

Kopiera term
diskbråck med påverkan av nervrötter från samma nivå som första sakralkotan.
S1 syndrome
Kopiera term
pain, sensory changes and motor deficits produced by compression of S1 nerve roots, usually caused by disc herniation at the L5-S1 level.