SIADH

Kopiera term
syndrome of inappropriate ADH-secretion (eng.), tillstånd med störd sekretion av antidiuretiskt hormon orsakad av bl.a. tumör eller hjärntrauma.
SIADH
Kopiera term
syndrome of inappropriate ADH secretion, disruption in secretion of antidiuretic hormone caused by factors such as tumor or cerebral trauma.