SPV

Kopiera term
selektiv proximal vagotomi, tidigare vanlig magsårsbehandling som genom avskärning av grenar från nervus vagus minskar saltsyrabildning.
SPV
Kopiera term
selective proximal vagotomy, previously a common surgical procedure to treat ulcer disease by cutting branches off of the vagus nerve to reduce hydrochloric acid formation.