SSRI

Kopiera term
selective serotonin reuptake inhibitors (eng.), en grupp antidepressiva läkemedel som hämmar återupptaget av serotonin i synapserna.
SSRI
Kopiera term
selective serotonin reuptake inhibitors; a group of antidepressants that inhibit reuptake of serotonin in the synapses.