Samters triad

Kopiera term
tillstånd som innefattar näspolypos (kronisk lokal tillväxt av nässlemhinnan), astma och salicylsyraintolerans.
Samter’s triad
Kopiera term
condition involving triad of symptoms including nasal polyposis (chronic local nasal mucosal swelling), asthma and intolerance to salicylic acid (aspirin).