Schlatters sjukdom

Kopiera term
Osgood-Schlatters sjukdom, smärta och svullnad nedanför knäskålen på grund av uppluckring av lårmuskelns infästning på skenbenet, sannolikt orsakade av överbelastning (drabbar främst pojkar).
Schlatter’s disease
Kopiera term
see Osgood-Schlatter disease.