T-vågen

Kopiera term
del i EKG som motsvarar tiden för återhämtning av hjärtkamrarna mellan hjärtslagen; patologiskt utseende vid sjukdom i hjärtkamrarna.
T wave
Kopiera term
part of ECG that represents the recovery of the hearts ventricles between beats; pathologic appearance of T waves may be seen in ventricular heart disease.