Tietzes syndrom

Kopiera term
inflammation i flera av broskövergångarna mellan revben och bröstben karaktäriserad av smärta och svullnad.
Tietze syndrome
Kopiera term
inflammatory disorder characterized by chest pain and swelling of the cartilage of one or more of the upper ribs, where the ribs attach to the breastbone (sternum).