VBG

Kopiera term
vertikalt bandad gastroplastik, viktreducerande ingrepp där man drar ett elastiskt band runt magsäcken för att minska upptaget av födoämnen.
VBG
Kopiera term
vertical banded gastroplasty; surgical weight-loss procedure involving placement of an elastic band around stomach to reduce food intake.