VIP

Kopiera term
vasoactive intestinal peptide (eng.), peptidhormon i tunntarmen som styr tarmrörelser och har betydelse för tarmens vatten- och saltbalans.
VIP
Kopiera term
vasoactive intestinal peptide: peptide hormone in small intestine that controls intestinal motility and is of importance for intestinal fluid and electrolyte homeostasis.