Virchows triad

Kopiera term
teori för ventrombos där orsaken anses vara försämrat flöde, ökad koaguleringsförmåga och förändringar i kärlväggen.
Virchow's triad
Kopiera term
theory describing three factors thought to be responsible for venous thrombosis: 1. decreased flow, 2. hypercoagulability, 3. endothelial pathology.