Waldenströms sjukdom

Kopiera term
makroglobulinemi, ovanligt B-cellslymfom som producerar monoklonala IgM-antikroppar och ger symtom som svaghet, svullna lymfknutor, trötthet och viktminskning.
Waldenstrom's disease
Kopiera term
rare hematologic malignancy characterized by abnormal plasma cells that produce excess of monoclonal IgM antibodies.