Wallenbergs syndrom

Kopiera term
PICA-syndrom, cirkulationsstörning på grund av tilltäppning av posteriora inferiora cerebellära artären med symtom som yrsel, nystagmus, ataxi och känselnedsättning.
Wallenberg syndrome
Kopiera term
PICA syndrome, circulatory disturbance due to stenosis of posterior inferior cerebellar artery (PICA) causing symptoms such as dizziness, nystagmus, ataxia and sensory deficit.