Webers prov

Kopiera term
metod att med stämgaffel avgöra om en hörselnedsättning orsakas av skada på hörselnerven eller av ett ledningshinder.
Weber test
Kopiera term
test using vibrating tuning fork applied to midline of scalp to distinguish hearing loss caused by conductive loss (sound transmission lateralizes to blocked side) from neurosensory loss (no lateralization).