Wernickes centrum

Kopiera term
centrum i hjärnan med betydelse för språkförståelse och språkproduktion.
Wernicke’s area
Kopiera term
center in the superior temporal gyrus of the brain on the dominant side of importance for understanding and producing speech.