Whipples operation

Kopiera term
kirurgiskt borttagande av pankreas, angränsande del av tolvfingertarmen, magsäcken, gallblåsan och del av gallgången.
Whipple's operation
Kopiera term
pancreaticoduodenectomy, surgical removal of pancreas, adjacent portion of duodenum, stomach, gallbladder and parts of bile duct; used to treat certain malignant cancers.