Willis-Ekboms sjukdom

Kopiera term
tidigare kallad restless legs, neurologiskt tillstånd med domningar och stickningar i benen.
Willis-Ekbom Disease
Kopiera term
pathological condition characterized by urge to move legs in response to numbness and tingling sensation.