abort

Kopiera term
spontant eller framkallat missfall före 28:e graviditetsveckan: abortus completus fullständigt missfall; a. imminens hotande missfall; a. incipiens begynnande missfall; a. incompletus ofullständigt missfall; a. spontaneus spontant missfall; habituell abort upprepade missfall; missed abortion (eng.), uteblivet missfall där fostret dött.
abortion
Kopiera term
spontaneous or induced miscarriage before 28 weeks of gestation: abortus completus complete miscarriage; a. imminens imminent abortion; a. incipiens incipient abortion; a. incompletus incomplete miscarriage; a. spontaneous spontaneous miscarriage; habitual abortion recurrent miscarriage; missed abortion fetal death without miscarriage.