absensepilepsi

Kopiera term
frånvaroattacker med 20-30 sekunder duration som ofta debuterar i förskole- eller tidig skolålder.
absence epilepsy
Kopiera term
absence seizures (petit mal seizures) of 20-30 seconds duration, often with onset in preschool or early school age.