abstinenssymtom

Kopiera term
avvänjningssymtom i form av olust, nedstämdhet och kroppsliga obehag när tillförseln av den beroendeskapande drogen uteblir.
abstinence symptoms
Kopiera term
also known as withdrawal symptoms, which include malaise, depression and physical discomfort when an addictive drug is no longer provided.