adenosintrifosfat

Kopiera term
ATP, förening som bildas i muskelceller med betydelse för ämnesomsättningen; energi och värme frigörs genom att ATP sönderdelas till ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofosfat).
adenosine triphosphate
Kopiera term
ATP, compound formed in muscle cells of importance for metabolism; energy and heat are released when ATP is cleaved to ADP (adenosine diphosphate) and AMP (adenosine monophosphate).