adiadokokinesi

Kopiera term
oförmåga att i snabb följd utföra varandra motsatta rörelser, t.ex. att vända handflatorna upp och ned.
adiadochokinesia
Kopiera term
dysdiadochokinesia; inability to quickly perform opposite movements, such as turning the palms up and down.