administration

Kopiera term
tillförsel av läkemedel: lokal a. läkemedlet placeras där det ska verka; enteral a. genom nedsväljning eller via sond; parenteral a. genom injektion eller infusion.
administration
Kopiera term
delivery of medication: local administration drug is placed where it is intended to act; enteral a. by ingestion through swallowing or tube; parenteral a.by injection or infusion.