adnexum

Kopiera term
bihang, närliggande organ: adnexa uteri sammanfattande term på äggstockarna, äggledarna och breda livmoderbanden.
adnexum
Kopiera term
appendage, adjoining anatomical parts: adnexa uteri, collective term for the ovaries, fallopian tubes and broad ligaments.