adrenalin

Kopiera term
1. hormon från binjuremärgen som utsöndras vid stress, rädsla och ansträngning. 2. läkemedel som används vid allergiska reaktioner, astma, hjärtstillestånd och grön starr.
adrenaline
Kopiera term
1. hormone from secreted from the adrenal medulla during stress, fear and exertion. 2. medication used to treat allergic reactions, asthma, cardiac arrest and glaucoma.