afasi

Kopiera term
förlust av talförmågan: expressiv a. oförmåga att finna rätt ord; impressiv a. oförmåga att förstå ordens innebörd.
aphasia
Kopiera term
loss of speech: expressive aphasia inability to find the right words; impressiv aphasia inability to understand the meaning of words.